Mergate

Shoqata Malësia e Madhe e New York-ut, mbajti kuvendin zgjedhor

Shoqata Malësia e Madhe e New York-ut mbajti Kuvendin Zgjedhor më datë 10 tetor 2021, të cilin e hapi Kryetari i Shoqates Nikollë Juncaj.

Mënyra dhe procedura e votimit ishte përkitazi me standardet dhe normat e përgjithshme të cilat janë në perputhje me rregullat statutore të Shoqates.Duhet theksuar që në një atmosferë të shkelqyer harmonie ndërvëllazërore të paster, dhe mbi të gjitha unifikuese, e cila në fakt mund të sherbejë si model edhe për vendlindjen tonë,

Organizata në përputhje me dispozitat e përgjithshme të rregullores zgjodhi:Këshillin drejtues i përbërë nga 24 anëtarë.Duhet shtuar sa vijon;

Gjithmonë duke ju referuar statutit, në Kuvend kanë kaluar në mënyrë automatike pa i’u nënshtruar proçesit të votimit anëtarët e Kryesisë e që janë:

Nikollë Junçaj (Kryetar)

Senad Lulanaj (Nënkryetar)

Kiko Çelaj (Sekretar) dhe

Mark Berishaj (Arkatar)

Lista e anëtarëve të Këshillit Drejtues

:1. Mark Gjoku Ulaj

2. Gjon Dedvukaj

3. Ëjllo Berishaj

4. Shaqir Gjokaj

5. Lekë Gjolaj

6. Kolë Cacaj

7. Ilir Çunmulaj

8. Gjon Gjokaj

9. Gjekë Juncaj

10. Elez Nikaj

11. Gjon Ivezaj

12. Gjergj Dedvukaj

13. Pashko Camaj

14. Braho Nikaj

15. Leonard Berishaj

16. Nikollë Bojaj

17. Zef Ujkaj

18. Agron Lulgjuraj

19. Mark Ivezaj

20. Driton Sinishtaj

21. Ramiz Nikaj

22. Mark Lulgjuraj

23. Pjetër Lucaj

24. Idriz Gjokaj

Leave a Response